ROTOSOUND RS70 ATHENA BOUZOUKI STRINGS

Rotosound RS70 Athena Phosphor Bronze Loop End Bouzouki Strings (11 11 14 14 11 24w 11 24w)